This is Lite Plone Theme

Opis


Czym jest RETScreen® International i do czego służy?


Jednym z narzędzi wykorzystywanym w prowadzeniu szkoleń e-learningowych jest  RETScreen® International, który stanowi uniwersalne narzędzie opracowane przy współpracy wielu ekspertów z rządu, przemysłu oraz uczelni. RETScreen® opracowywany jest również przy współpracy z następującymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi:

 • National Aeronauticus & Space Administration’s Langley Research Center,
 • Renewable Energy & Energy Efficiency Partnership,
 • Global Environment Facility,
 • UNEP lead Solar and Wind Resource Assessment,
 • United Nations Environment Programme’s; Energy Unit of the Division of Technology, Industry and Economics;
 • The Energy Environment Foundation;
 • Leonardo Energy Initiative;
 • World Bank’s Prototype Carbon Fund.


Na terenie Polski szkolenia dla użytkowników narzędzi RetScreen® prowadzi Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Organizacja jest autorem tłumaczeń materiałów edukacyjnych, które są dostępne na stronie www.retscreen.net oraz www.oze.info.pl.

Oprogramowanie jest udostępniane na całym świecie bezpłatnie przez Internet i CD-rom. Stanowi narzędzie z którego mogą korzystać zarówno specjaliści (np. planiści, decydenci, przemysł), jak i osoby nie posiadające doświadczenia. Może być ono używane na całym świecie do:

 • oceny technicznej i finansowej wykonalności potencjalnych projektów z zakresu czystych technologii;
 • analizy redukcji emisji gazów cieplarnianych – RetScreen® oblicza roczną redukcję emisji gazów cieplarnianych dla projektów czystej energii w odniesieniu do stanu bazowego systemu;
 • przeprowadzenia analizy finansowej ryzyka (przychody i dochody w cyklu żywotności projektu) – RetScreen® oblicza przepływy pieniężne z uwzględnieniem kosztów początkowych, oszczędności energii, kosztów EiK, kosztów paliwa, opodatkowania, kredytów węglowych i korzyści z produkcji CE. Poza tym automatycznie oblicza najważniejsze wskaźniki finansowe.


RETScreen International znajduje się pod zarządem i posiada nieustające wsparcie finansowe z Canmet ENERGY przy Natural Resources Canada’s - (Ministerstwo Zasobów Naturalnych w Kanadzie). Uproszczona wstępna ocena w RETScreen® wymaga stosunkowo niewielkiej ilości danych wejściowych. Automatycznie wyznacza podstawowe wskaźniki wykonalności technicznej i finansowej. Całość stanowi 10% kosztu w stosunku do innych metod oceny, a znormalizowana procedura pozwala na obiektywne porównania. W skład oprogramowania wchodzą następujące elementy: bazy urządzeń i kosztów, dane klimatyczne, a także szczegółowe podręczniki użytkownika.

Narzędzia oceny projektów w zakresie czystej energii zawierają:

 • modele Czystych Technologii Energetycznych;
 • międzynarodową bazę produktów ponad 1000 dostawców;
 • międzynarodowe dane meteorologiczne pochodzące z 1000 naziemnych stacji meteorologicznych oraz satelitów NASA. Zawarto również zbiór danych o energii słonecznej;
 • podręcznik użytkownika on-line.


Są to więc narzędzia o rozbudowanych możliwościach, które na bardzo ważnym etapie planowania wstępnego są nieocenioną pomocą przy rozpatrywaniu energooszczędnych i odnawialnych technologii energetycznych. Dzięki przeprowadzonej symulacji narzędzia te w znaczący sposób przyczyniają się do zmniejszenia kosztów potencjalnych projektów, gdyż użytkownik jest w stanie wykonać niskim kosztem wysokiej jakości wstępne studium wykonalności.
Oczekiwanym rezultatem całokształtu tych prac jest umożliwienie by do końca roku 2012 szacunkowa liczba 300 tys. planistów, fachowców oraz osób podejmujących decyzje mogła dzięki uzyskanej wiedzy oraz zastosowaniu ulepszonych materiałów pomocniczych osiągać korzystniejsze decyzje dotyczące energii.