This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Budowanie potencjału administracji lokalnej na rzecz zrównoważonego zarządzania energią w gminach

Budowanie potencjału administracji lokalnej na rzecz zrównoważonego zarządzania energią w gminach

Instytut na rzecz Ekorozwoju poszukuje gminy zainteresowanej udziałem w europejskim projekcie z zakresu zrównoważonego zarządzania energią. Projekt realizowany jest w ramach unijnego programu Intelligent Energy Europe

Zainteresowana gmina będzie miała w ramach projektu możliwość [B]bezpłatnie przeszkolić radnych oraz urzędników[/B] na temat oszczędzania energii, energetyki odnawialnej, narzędzi zarządzania mobilnością, zielonych zamówień publicznych, konsultacji społecznych oraz opracowywania zrównoważonych planów zarządzania energią w gminie.

Szkolenia rozpoczną się jesienią 2011 roku i będą prowadzone dwuetapowo: na zasadzie spotkań z przedstawicielami gminy oraz za pomocą internetowej innowacyjnej platformy szkoleniowej moodle. Weźmie w nich udział minimum trzech przedstawicieli decydentów oraz trzech urzędników z danej gminy. Przewidziane są specjalnie przygotowane dla tych grup materiały szkoleniowe oraz dyskusje uwzględniające specyfikę gminy. Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewniony dostęp do najlepszych przykładów działań z innych krajów oraz możliwość nawiązania międzynarodowej współpracy.

 

beam 21

 

Terminy spotkań w gminie i szkolenia on-line zostaną uzgodnione z gminą i dopasowane do potrzeb i możliwości jej przedstawicieli. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma specjalny certyfikat, a zdobyta wiedza będzie mogła być wykorzystywana w praktyce!

..."

_________________________________________________________________________________________

Szczegółowe informacje o projekcie na stronach:

http://www.beam21.pl

http://www.chronmyklimat.pl/ngos/13096-bezplatne-szkolenia-dla-gmin-w-ramach-projektu-budowanie-potencjalu-administracji-lokalnej-na-rzecz-zrownowazonego-zarzadzania-energia-w-gminach