This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Dofinansowanie do korzystania z ciepła sieciowego na Śląsku

Dofinansowanie do korzystania z ciepła sieciowego na Śląsku

W wyniku podpisanej przez Elektrociepłownię Chorzów Elcho, wchodzącej w skład grupy CEZ i spółkę Tauron Ciepło umowy, możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem ciepła sieciowego. Porozumienie obydwu firm ma się przyczynić do likwidacji niskiej emisji, a co za tym idzie, do poprawy, jakości życia mieszkańców Śląska.

Podpisana między stronami umowa wpisuje się w dotychczasową, wieloletnią współpracę między Elektrociepłowni Chorzów Elcho i Tauron Ciepło. Działania, które zostaną podjęte przez strony przede wszystkim umożliwią wykorzystanie potencjału istniejącej infrastruktury do dystrybucji ciepła sieciowego.

W przypadku zwiększenia mocy cieplnej dla odbiorców na potrzeby centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub celów technologicznych odbiorca będzie motywowany dofinansowaniem na określonych warunkach.

Za przyłączenie się do sieci ciepłowniczej i zamówienie mocy cieplnej w istniejących budynkach na potrzeby c.o i c.w.u. odbiorca otrzyma 100 zł za 1 kWt mocy zamówionej. Za rozszerzenie zamówienia w budynkach korzystających już z ciepła sieciowego na potrzeby c.o. zobowiązując się do zamówienia dodatkowej mocy cieplnej na potrzeby c.w.u., odbiorca otrzyma 250 zł za każdy dodatkowy 1 kWt mocy zamówionej. Jednocześnie dystrybutor zrealizuje na własny koszt budowę nowego lub przystosowanie istniejącego węzła, zapewniając tym samym całoroczny dostęp do ciepłej wody sieciowej.

Zawarta umowa jest kontynuacją wieloletniej współpracy między stronami. Ponadto, począwszy od stycznia 2014 roku przez kolejnych 10 lat Elektrociepłownia Chorzów Elcho w ramach umowy dostarczy firmie Tauron Ciepło dodatkowych 170 WMt nowych mocy cieplnych.

..."

___________________________________________________________________________________________

Więcej informacji na stronie: http://www.wnp.pl/wiadomosci/213343.html