This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Przetarg na biurowiec pasywny w Katowicach

Przetarg na biurowiec pasywny w Katowicach

12 kwietnia Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum otworzył postępowanie przetargowe na generalnego wykonawcę robót budowlanych związanych z nową siedzibą Parku - biurowcem pasywnym. Na przygotowanie oferty zainteresowane firmy mają czas do 25 maja.

Zamówienie obejmuje wykonanie szerokiego zakresu robót budowlanych na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Obiekt o powierzchni ponad 6 tys. m2 będzie miał charakter nie tylko biurowo-usługowy, ale też będzie zawierał pomieszczenia laboratoryjno-wdrożeniowe.

Zgodnie z projektem biurowiec ma spełniać wymagania obiektu pasywnego, stąd wysoki poziom trudności prowadzonej inwestycji. Oferenci będą musieli wykazać się doświadczeniem w budowie biurowców o podobnych gabarytach i obiektów z zastosowaniem  pompy ciepła, wentylacji mechanicznej i nadrzędnego systemu automatyki BMS. W swoim portfolio powinni też mieć realizacje instalacji solarnych lub fotowoltaicznych.

 

ec_pasiv

Fot. Grupa Euro - Centrum

 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków określa SIWZ, który jest dostępny na stronie internetowej Parku Naukowo-Technologicznego ( http://www.euro-centrum.com.pl/przetargi/pnt/1 )

Dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót udostępniane będą na wniosek potencjalnego wykonawcy. Od wykonawców wymaga się wniesienia wadium w wysokości 750.000,00 zł.

Wyłoniony w postępowaniu generalny wykonawca będzie miał na realizację inwestycji 18 miesięcy.

Szczegółowych informacji o postępowaniu przetargowym udziela p. Monika Dudzińska, tel. +48 32 251 74 78 wew.113, m.dudzinska@euro-centrum.com.pl .

 

logo_ec_zb