This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Seminarium "Wykorzystanie organicznych odpadów komunalnych"

Seminarium "Wykorzystanie organicznych odpadów komunalnych"

Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych wraz z Partnerem wspierającym – Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, zapraszają na seminarium pt. „ Nowoczesna gospodarka odpadami, a przepisy prawne w zakresie budowy oferty klastra. Wykorzystanie organicznych odpadów komunalnych z jednoczesną produkcją energii i kompostu”
Kiedy 2013-05-07
od 09:30 do 14:30
Gdzie Katowice, ul. Kosshuta 6
Dodaj wydarzenie do kalendarza vCal
iCal

Seminarium odbędzie się w dn. 7 maja 2013 r. (wtorek) w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (ul. Kossutha 6, Katowice, sala konferencyjna).

Seminarium, na ktore mamy przyjemność Państwa zaprosić, ukierunkowane jest na przedstawienie nowoczesnych mechanizmow systemu gospodarki odpadami. W trakcie seminarium chcemy poruszyć takie zagadnienia jak moŜliwości biologicznego przetwarzania odpadow organicznych zbieranych w sposob selektywny w systemach gospodarki odpadami komunalnymi, a takŜe instalacje energetyczne w systemie gospodarki odpadami.

 

SZGP   EFOE     SKE   IETU 

 

W trakcie trwania seminarium zaprezentowane zostaną Państwu technologie fermentacji odpadow komunalnych na przykładzie projektowanej przez firmę MASTER instalacji. W szerszym kontekście w trakcie warsztatow chcemy zainicjować wspołpracę podmiotow gospodarczych, jednostek naukowych oraz badawczych zainteresowanych tworzeniem powiązań kooperacyjnych oraz transferem technologii wiedzy z zakresu gospodarki wodno–ściekowej, gospodarki odpadami w zakresie efektywności energetycznej.

..."

_________________________________________________________________________________________

Wiecej na temat seminarium: http://www.silesia.org.pl/index.php?id=425&n_id=1409&lan=pl

 

logotyp