This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Dobre praktyki / Projekty Urzędu Miasta Katowice / PEPESEC / Wizysta studyjna w Manchester (Wielka Brytania), 24–27 czerwiec 2008 r.

Wizysta studyjna w Manchester (Wielka Brytania), 24–27 czerwiec 2008 r.

Warsztaty szkoleniowe w Manchesterze miały charakter dwudniowych warsztatów informacyjno-szkoleniowych. W pierwszym dniu miasto Manchester zaprezentowało swoje doświadczenia w planowaniu energetycznym przedstawiając jednostki organizacyjno-wykonawcze wraz poszczególnymi zakresami działań, które zostały powołane przez miasto do ścisłej realizacji zadań związanych z planowaniem energetycznym i rozwojem miasta. W części popołudniowej zorganizowana została wycieczka po mieście, na której można było zobaczyć przykłady architektonicznych i technicznych rozwiązań służących optymalnemu zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych (upadły przemysł włókienniczy), efektywnemu wykorzystaniu energii oraz wykorzystaniu lokalnych zasobów energii odnawialnej. W drugim dniu zorganizowane zostały warsztaty szkoleniowe z podziałem na 3-4 państwowe podgrupy robocze. Warsztaty prowadzone były przez przedstawicieli ze Szwecji i Wielkiej Brytanii, którzy zajmują się problemami planowania energetycznego od lat 80. XX wieku. Warsztaty miały na celu przestawienie wszystkim uczestnikom projektu postępu poszczególnych krajów w planowaniu energetycznym na swoim terenie oraz identyfikację podstawowych problemów z tym związanych.

 

anglia
Fot. Urząd Miasta Katowice