This is Lite Plone Theme

SERPENTE

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r. Górnośląski Związek Metropolitalny zrealizował międzynarodowy projekt pn. „SERPENTE – Poprawa Efektywności Energetycznej Obiektów Użyteczności Publicznej”, współfinansowany w 85 proc. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IV C.

logo serpente

W projekcie uczestniczyło dziesięć instytucji z dziesięciu krajów Unii Europejskiej, które reprezentowały: władze lokalne, metropolitalne, urzędy ds. energetyki i uczelnie wyższe. Jednym z partnerów był Urząd Miasta Katowice.

Górnośląski Związek Metropolitalny odpowiadał za realizację jednego z czterech elementów składowych projektu - za promocję i rozpowszechnianie informacji nt. projektu.

Projekt realizowano w oparciu o wymianę informacji i doświadczeń wszystkich partnerów w zakresie racjonalizacji zużycia energii i promowania rozwiązań mających na celu zmniejszanie zużycia energii w budynkach pozostających w zasobach publicznych: budynki zabytkowe, socjalne, obiekty sportowe, szkoły i biura. Główny cel projektu stanowi próba zidentyfikowania i analizy dobrych praktyk związanych z efektywnością energetyczną w tego typu budynkach, tak aby w przyszłości można je było wykorzystać do opracowania strategii na poziomie lokalnym i regionalnym.

Przewiduje się, że w perspektywie długookresowej wyniki projektu przyczynią się do ograniczania zużycia energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej, a co za tym idzie do uzyskania przez administrację publiczną wymiernych korzyści finansowych.

W Katowicach wybrano budynek przy ul. 3 Maja 7, administrowanego przez KZGM. Zadaniem jest jego kompleksowa termomodernizacja, polegająca na ociepleniu ścian, stropów, wymianie stolarki otworowej (okna, drzwi) oraz wymianie instalacji centralnego ogrzewania.

W ramach projektu opracowano podręcznik dla gmin: "Energooszczędność: współczesne wyzwania dla miast". Został on wydany w grudniu 2014 r. na podstawie doświadczeń projektu SERPENTE.

Więcej informacji o projekcie na www.serpente-project.eu oraz http://www.gzm.org.pl/s,67.htm