This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / FEWE

FEWE

 

fewe

 

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
ul. Rymera 3/4
40 – 048 Katowice

Tel./fax. +48 32 203 51 14
E-mail: office@fewe.pl 

www.energiaisrodowisko.pl; www.fewe.pl

 

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) powstała pod koniec 1990 r. jako prywatna, niezależna organizacja, której celem jest osiągnięcie efektywniejszej energetycznie gospodarki. Nadrzędnym celem FEWE jest rozwój gospodarczy kraju i zapewnienie ochrony środowiska poprzez promocję efektywnego wykorzystania energii oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Zadaniem FEWE jest docierać i wpływać zarówno na decydentów kreujących politykę energetyczną, producentów, dystrybutorów, jak i końcowych użytkowników energii.

Obecna działalność FEWE koncentruje się na następujących obszarach:

  • wspomaganie gmin w realizacji ich zadań własnych związanych z planowaniem i organizacją zaopatrzenia w paliwa i energię, a także z ochroną środowiska oraz zarządzaniem energią i środowiskiem;
  • zrównoważony rozwój gospodarki energetycznej i ochrona klimatu ziemi;
  • integracja działań i instrumentów polityk (gospodarczej, energetycznej, ekologicznej i społecznej), programów i projektów dla przyspieszenia rozwoju gospodarczego kraju i tworzenia nowych miejsc pracy;
  • tworzenie koalicji z nowymi partnerami, propagowanie zasad partnerstwa;
  • analizy i studia w zakresie polityki energetycznej i ochrony środowiska;
  • działania promujące energooszczędne technologie i urządzenia;
  • szkolenia i projekty demonstracyjne;
  • edukacja społeczeństwa.


Od początku swego istnienia, FEWE prowadzi działalność edukacyjną dla podniesienia poziomu świadomości ekologicznej i podejmowania racjonalnych wyborów w zakresie gospodarowania energią. Działalność edukacyjna nakierowana jest głównie na gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców i deweloperów budynków, uczniów, studentów, nauczycieli, samorządy terytorialne oraz przedsiębiorstwa.

FEWE jest również członkiem Koalicji Klimatycznej, będącej porozumieniem organizacji pozarządowych zainteresowanych działaniami na rzecz ochrony globalnego klimatu. Koalicja została utworzona 22 czerwca 2002 r. Celem Koalicji Klimatycznej jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ustanowienia i realizacji aktywnej polityki klimatycznej w Polsce oraz monitorowanie jej wdrażania.