This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Grupa Wymiany Doświadczeń z zakresu efektywności energetycznej - pierwsze wyniki

Grupa Wymiany Doświadczeń z zakresu efektywności energetycznej - pierwsze wyniki

zmp_logo      SAS      SAM_LOGO

Miasto Katowice w miesiącach grudzień 2009 – czerwiec 2010 r., brało udział w pracach Grupy Wymiany Doświadczeń z zakresu efektywności energetycznej powołanej przy Związku Miast Polskich. Na zaproszenie do udziału w Grupie zgłosiło się 21 miast z całej Polski. W bezpośrednich spotkaniach uczestniczyło 9 miast.

Powstanie tej grupy jest pierwszym krokiem w kierunku uruchomienia monitoringu gospodarki energetycznej miast i gmin w ramach Systemu Analiz Samorządowych prowadzonych przez ZMP. Głównym celem powołania grupy jest m. in.:

  • promowanie zrównoważonego zarządzania energią w gminach,
  • dzielenie się doświadczeniami miast w dziedzinie zarządzania energetyką komunalną,
  • wymiana informacji i pomysłów w kierunku efektywniejszego zarządzania energią,
  • przygotowanie wskaźników porównawczych dla gmin w zakresie efektywności energetycznej do celów rozszerzenia Systemu Analiz Samorządowych.

Podstawowym efektem prac grupy było wypracowanie kilku podstawowych wskaźników dotyczących efektywności energetycznej miast i gmin. Niektóre z tych wskaźników zaprezentowane zostały na poniższych wykresach:

GWD_1

GWD_2

GWD_3