This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Konsultacje społeczne POŚ dla województwa śląskiego

Konsultacje społeczne POŚ dla województwa śląskiego

Do 22 maja 2015 roku można zgłaszać uwagi do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” oraz prognozy jego oddziaływania na środowisko.
Kiedy 2015-05-08 11:55 do
2015-05-22 15:30
Gdzie Katowice, Urząd Marszałkowski WSL
Dodaj wydarzenie do kalendarza vCal
iCal

Opracowanie programu ma za zadanie określenie celów i priorytetów ekologicznych, rodzaju i harmonogramu działań proekologicznych oraz środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowych. Cele polityki ochrony środowiska zawarte w programie oraz wynikające z nich zadania pozwolą zapewnić harmonijny rozwój województwa, w którym wymagania ochrony środowiska mają istotny wpływ na rozwój regionu.

LOGO_WS  HERB_WS

Projekt programu został przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 649/33/V/2015 z dnia 28 kwietnia 2015. Od 1 do 22 maja 2015 r. potrwają konsultacje społeczne. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 8 maja 2015 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 9.00, natomiast spotkanie o godz. 9.30. Zamieszczone poniżej dokumenty w wersji elektronicznej dostępne są również w wersji drukowanej w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, który mieści się w Katowicach przy ul. Reymonta 24 (p. 604, piętro VI), w godzinach pracy urzędu tj. 7.30– 15.30.

Spotkania konsultacyjne odbędą się również w Częstochowie i w Raciborzu: 11 maja 2015 roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowa w godzinach od 11.30 do 13.30, natomiast 18 maja 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, w godz. od 10.00 do 12.00.

Pełny tekst projektu oraz formularze zgłaszania uwag znajdują się na stronie:

http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1246358547&id_menu=493