This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start /

Portale tematyczne FEWE

 

www.energiaisrodowisko.pl - Serwis poświęcony sprawom związanym z użytkowaniem energii i jej wpływem na otaczające środowisko.

www.topten.info.pl - Serwis informacyjno-edukacyjny na rzecz zmniejszenia zużycia energii poprzez racjonalny wybór sprzętu i urządzeń w gospodarstwie domowym.

www.efektywneoswietlenie.pl - Serwis poświęcony energooszczędnemu oświetleniu LED.

www.retscreen.net - Pakiet narzędzi do analiz techniczno-ekonomicznych projektów czystych technologii energetycznych.

 

Inne portale tematyczne

Chrońmy Klimat  - strona internetowa prowadzona przez Instytut na rzecz Ekorozwoju poświęcona ochronie klimatu.

Koalicja Klimatyczna - Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu.

Porozumienie Burmistrzów - Porozumienie Burmistrzów (Covenant of Mayors) ma na celu wykroczenie poza ramy zamierzeń polityki energetycznej Unii Europejskiej w zakresie zmniejszenia emisji CO2 poprzez ograniczenie zużycia oraz czystszą produkcję i czystsze wykorzystanie energii.

Energie Cités - pozarządowa organizacja non-profit, od 1994 r. współpracująca z samorządami lokalnymi na rzecz kształtowania lokalnej polityki energetycznej.

SAPE-POLSKA – stowarzyszenie, które powstało z inicjatywy grupy osób działających w Polsce i na arenie międzynarodowej na rzecz poszanowania energii i środowiska.

Natura 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego.

Nowa Energia - wortal energetyczny - najnowsze informacje dotyczące branży energetycznej: informacje z przedsiębiorstw, wiadomości gospodarcze, wydarzenia w sektorze, prezentacje firm i technologii.

Klimatyczna edukacja - witryna prowadzona przez Stowarzyszenie Pracowni na rzecz Wszystkich Istot i poświęcona aktywnym metodom ukierunkowanym na głębokie przeżywanie i doświadczanie przyrody oraz czynne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów ekologicznych