This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / 5 spotkanie GWD w Warszawie

5 spotkanie GWD w Warszawie


WAWA_LOGO   nor_logo   zmp_logo


W dniach 1 i 2 czerwca w w Warszawie zorganizowane zostało 5 spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń - Efektywność energetyczna, cykl 2009/2010. Było to ostatnie spotkanie w ramach realizacji projektu: „Budowanie potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu do lepszego dostarczania usług publicznych” współfinansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy.

W pierwszym dniu spotkania porównane zostały przyjęte wskaźniki i oceniono jakości usług w zarządzaniu energią na terenie Gmin. Sformułowane zostały także zalecenia dla podnoszenia jakości usług w zarządzaniu energią w aspekcie bezpieczeństwa oraz ekologii i ekonomicznych efektów. Podjęto także próbę sprecyzowania stanowiska GWD ZMP wobec polityki energetycznej państwa w szczególności odnoszącej się do samorządów.

WAWA2

Fot. Urząd Miasta Katowice


W drugim dniu spotkania Gospodarze zaprosili wszystkich uczestników na prezentację działań Vattenfall Heat Poland w zakresie efektywności energetycznej, która powiazana była z wycieczką na plac budowy Mokrej Instalacji Odsiarczania Spalin.


WAWA1
Fot. Urząd Miasta Katowice