This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Bezpieczeństwo energetyczne gminy potrzebne mieszkańcom

Bezpieczeństwo energetyczne gminy potrzebne mieszkańcom

Dąbrowa Górnicza jest kolejną gminą w województwie śląskim, która skorzystała z dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na opracowanie lokalnego programu efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości ponad 52 tys. zł

Środki te pozwolą na aktualizację założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe wraz z konkretnym planem działań na rzecz pozyskania tańszej dla mieszkańców energii.

Eksperckie opracowanie dotyczyć będzie w szczególności racjonalizowania użytkowania ciepła, energii elektrycznej, koordynację rozwoju lokalnej gospodarki energetycznej z rozwojem społecznym i gospodarczym gminy a także współpracę ze wszystkimi podmiotami lokalnego rynku w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz. Zaplanowano też otwarcie lokalnego rynku na konkurencję w przypadku możliwości uzyskania paliwa alternatywnego do produkcji energii w procesie czystych technologii.

Dzięki temu programowi Dąbrowa Górnicza przyłączy się do gmin realizujących przyjęty przez Unię Europejską pakiet o ograniczeniu emisji dwutlenku węgla o 20 procent do 2020 roku. Zracjonalizowane i dostosowane do lokalnych potrzeb zostanie użytkowanie ciepła i energii elektrycznej. Dokonana zostanie też kompleksowa ocena możliwości wykorzystania lokalnych nadwyżek energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach i wykorzystania paliwa alternatywnego w celu zapewnienia perspektywicznego bezpieczeństwa energetycznego gminy.

Zrealizowane na podstawie tego planu inwestycje energooszczędne, pozwolą mieszkańcom gminy na zmniejszenie opłat za energię i jej racjonalne wykorzystanie.

Już dwa lata temu WFOŚGW w Katowicach, jako jedyny w kraju, stworzył program dofinansowujący dotacją do 80 procent koszty opracowania takich realnych strategii służących energooszczędności po to, by – dzięki pozyskaniu preferencyjnych pożyczek -móc je zrealizować.

Okazuje się bowiem, że w Polsce, mimo ustawowego nakazu, niewiele gmin posiada plany zaopatrzenia i oszczędzania energii dostosowane do lokalnych uwarunkowań. Jako pierwsza w regionie z możliwości wykorzystania środków Funduszu dla stworzenia realnego programu bezpieczeństwa energetycznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł skorzystały Pietrowice Wielkie. Trwają już prace nad pozyskaniem tańszej energii dzięki koncepcjom inwestycji opartym na wykorzystaniu m.in. biomasy, małych wiatraków oraz wprowadzeniu pełnej termomodernizacji budynków z wykorzystaniem pomp ciepła i energii słonecznej. Zainteresowanie takimi rozwiązaniami są także inne samorządy w województwie śląskim.

_______________________________________________________________________________________

Źródło: http://www.wfosigw.katowice.pl/artykul-1491-fundusz_dla_slaskiego_srodowiska_31_pazdziernika.htm