This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / "December Palace" jakiego nie znacie

"December Palace" jakiego nie znacie

Nazywany żartobliwie przez niektórych „December Palce” to obiekt wyjątkowy i bez obrazy dla „Spodka”, jedyny w swoim rodzaju. Obecnie cały kompleks nosi nazwę „Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek”. Na temat jego rozwiązań architektonicznych oraz konstrukcyjnych (w szczególności sali koncertowej) można napisać niejedną pracę habilitacyjną ale nie o tym będzie ta krótka notka.

 

Pewnie każdy zdaje sobie sprawę, że oprócz konstrukcji i wyglądu architektonicznego każdy obiekt wyposażony jest w instalacje techniczne pozwalające pełnić mu określone funkcje. Dzięki uprzejmości administracji technicznej CKK zapraszam Państwa tam gdzie osoby postronne wejścia nie mają – na tzw. poziom -10 m.

ckk_went

Fot. Urząd Miasta Katowice

Szafa sterownicza, komora zraszania jednej z central wentylcyjnych (wys. ok 3,5 m) oraz komora z filtrem powietrza

To właśnie na tym poziomie (i trochę wyżej), znajdują się urządzenia i instalacje, które odpowiedzialne są między innymi za:

  • zaopatrzenie w wodę,
  • przygotowanie ciepłej wody użytkowej,
  • ogrzewanie,
  • wentylację,
  • klimatyzację.

Obiekt oddano do użytku w roku 1979 i już wtedy, oprócz innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych, zastosowano w nim szereg nispotykanych w tamtych czasach rozwiązań w instalacjach technicznych i technologicznych.

ckk_klima2

Fot. Urząd Miasta Katowice

Układ wytwornicy wody lodowej - sprężarka śrubowa, szafa sterownicza i budynek chłodnic

Dla ogólnego zobrazowania obiektu kilka szczegółów technicznych dotyczących instalacji wewnętrznych:

  • Moc zamówiona na potrzeby ogrzewania i wentylacji: 1,4 [MW]
  • Moc zamówiona energii elektrycznej 340 [kW] (dwa własne transformatory),
  • 19 obiegów wentylacji mechanicznej o sumarycznej wydajności 180 000 [m3/h]
  • Instalacja wody lodowej o mocy chłodniczej 1,7 [MW] (obecnie nieużywana)
  • Instalacja monitorująca awarie i zagrożenia (obecnie nieużywana)

ckk_monit

Fot. Urząd Miasta Katowice

Centrum powiadamiania o awariach i zagrożenich

Jak wejdziecie Państwo kiedyś do Centrum Kultury Katowice proszę sobie wyobrazić, że pod Waszymi nogami znajdują się 3 piętra wypełnione urządzeniami i instalacjami technicznymi.