This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Ekologiczne menu polskich gmin

Ekologiczne menu polskich gmin

Bielsko-Biała, Bielawa, Dzierżoniów, Niepołomice i Raciechowice są liderami w działaniach służących przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym oraz ubóstwu energetycznemu.

Gminy prezentują swoje najnowsze osiągnięcia inwestycyjne, przeprowadzone kampanie informacyjne, a także sposoby proekologicznej aktywizacji lokalnych społeczności.

Zastosowane przez nie rozwiązania są warte powielenia i mogą stanowić dla innych miast inspirację do działania na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego zarządzania energią na szczeblu lokalnym.

Film został przygotowany przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „ Energie Cités” w ramach projektu „Apetyt na klimat– ekologiczne menu polskich gmin”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapraszamy do zobaczenia filmu na stronie:

http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/,35280.html