This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Energooszczędne budynki użyteczności publicznej

Energooszczędne budynki użyteczności publicznej

Zgodnie z Dyrektywą nr 2010/31/UE, od początku 2021roku wszystkie oddawane do użytkowania nowo wybudowane obiekty w krajach Unii Europejskiej będą musiały być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Natomiast już od 2019 roku obowiązek minimalizacji zużycia energii dotyczyć będzie nowych budynków użyteczności publicznej oraz będących własnością władz publicznych. Działania te podyktowane są wdrażaniem europejskiej polityki rozwoju technologii energooszczędnych oraz poszanowania energii w budynkach.

Z wieloletnich doświadczeń krajów członkowskich Unii oraz wdrażanych w Polsce rozwiązań wynika, że korzyści ekonomiczne osiągane dzięki budownictwu niskoenergetycznemu są ewidentne, a koszty realizacji takich budynków, nieznacznie tylko wyższe od kosztów budowy budynku standardowego. Dzięki powstawaniu niskoenergetycznych obiektów niemałe efekty osiągane są przede wszystkim jednak w zakresie ochrony środowiska, zwłaszcza dzięki racjonalnemu wykorzystaniu energii cieplnej, co znacznie ogranicza zanieczyszczenie atmosfery.

Wychodząc zatem naprzeciw potrzebom racjonalizacji zużycia energii w budownictwie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zamierza w 2014 roku wprowadzić nowy instrument wsparcia finansowego dla przedsięwzięć polegających na budowie nowych obiektów użyteczności publicznej wykonanych w formule domu niskoenergetycznego lub pasywnego. Przez obiekt użyteczności publicznej rozumiany jest budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, wojska, straży, policji kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej i społecznej oraz sportu.

W związku z tym Wojewódzki Fundusz prosi, by wszystkie podmioty, które planują budowę niskoenergetycznego budynku użyteczności publicznej (zgodnie z definicją budynku sformułowaną powyżej) a zainteresowane są wykorzystaniem na ten cel środków WFOŚiGW w Katowicach w terminie do 25 marca br.

______________________________________________________________________________________

Ankieta dostepna na stronie: http://www.wfosigw.katowice.pl/artykul-1637-energooszczedne_budynki_uzytecznosci_publicznej.htm