This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Efektywność energetyczna podczas polskiej prezydencji – z perspektywy Brukseli

Efektywność energetyczna podczas polskiej prezydencji – z perspektywy Brukseli

O polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, krajowych planach działań na rzecz efektywności energetycznej i nowej dyrektywie jej dotyczącej opowiada Agnieszce Tomaszewskiej z Instytutu na rzecz Ekorozwoju Catherine Pearce, ekspert European Environmental Bureau w Brukseli.

1 lipca br. Polska objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, a tym samym przejęła odpowiedzialność za działania Unii zarówno na jej terenie, jak i poza nią. Wśród priorytetów prezydencji polski rząd jednym tchem wymienia bezpieczeństwo energetyczne. Deklaruje również chęć zaangażowania w kwestie związane z efektywnością energetyczną. Ta ostatnia, zdaniem wielu ekspertów, jest najłatwiejszym i najtańszym sposobem poprawy bezpieczeństwa energetycznego Unii.

Chcielibyśmy jednak, aby czas prezydencji nie służył tylko deklaracjom. Oczekujemy, że przyniesie konkretne rozwiązania, które potwierdzą ambicje polskiego rządu.

To dobra okazja, aby porozmawiać o międzynarodowych oczekiwaniach wobec Polski. Moją rozmówczynią jest Catherine Pearce, starszy doradca polityczny ds. klimatu i energii w Europejskim Biurze Ochrony Środowiska ([I]European Environmental Bureau[/I] – EEB) z siedzibą w Brukseli. EEB jest największym europejskim stowarzyszeniem organizacji ekologicznych – zrzesza ponad 140 organizacji członkowskich, które reprezentują 31 krajów. W EEB Catherine Pearce koordynuje pracę międzynarodowej grupy ekspertów ds. efektywności energetycznej oraz prowadzi projekt na rzecz poprawy efektywności energetycznej, w ramach którego współpracuje z kilkoma kluczowymi unijnymi instytucjami, w tym z Dyrekcją Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej oraz z Parlamentem Europejskim.

..."

_____________________________________________________________________________________________

Zapraszmy do zapoznania się z całym artykułem umieszczonym na stronie:

http://chronmyklimat.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12866:efektywnosc-energetyczna-podczas-polskiej-prezydencji-z-perspektywy-brukseli&catid=22,18:efektywnosc-energetyczna&Itemid=108