This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Modernizacja oświetlenia ulicznego w Katowicach

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Katowicach

Będzie bezpieczniej w Katowicach – prawie 16 mln zł pozyskanych z funduszy unijnych na oświetlenie blisko 30 ulic na wymianę ponad 1600 opraw oświetleniowych.

Dwa projekty Urzędu Miasta Katowice o wartości 18 796 029 zł dotyczące oświetlenia ulic otrzymały dofinansowanie unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszące aż 15 976 625 zł (tj. 85% wartości projektów, przy wkładzie własnym miasta wynoszącym 15%).

- Bezpieczeństwo mieszkańców Katowic jest jednym z naszych priorytetowych działań. Poza uruchomieniem w tym roku miejskiego nowoczesnego monitoringu czy współpracą z policją w zakresie dodatkowych patroli na ulicach podejmujemy też inne działania - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Doświadczenia miast na całym świecie pokazują, że lepsze doświetlenie ulic podnosi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, ale też wpływa na ograniczenie przestępczości. Pozyskanie blisko 16 mln zł oznacza, że wykonamy niskim kosztem dużą i przyjazną dla środowiska inwestycję, co będzie korzystne zarówno dla mieszkańców, jak i budżetu miasta – dodaje prezydent Krupa.

„Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost  jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji” to tytuł pierwszego z projektów, który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu na działanie „4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie / 4.5.1 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia”. 

..."

____________________________________________________________

Więcej informacji na stronie:

http://www.katowice.eu/miasto/aktualnosci?ItemID=2170&ListID={D5DEA5D0-1093-414A-AB2A-4A83B293CB9E}