This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Nowe miejsca pracy dzięki efektywności energetycznej

Nowe miejsca pracy dzięki efektywności energetycznej

W połowie listopada zostanie opublikowany raport pt. „Wpływ kompleksowej termomodernizacji na rynek pracy w Polsce", w którym analizie poddane zostały gospodarcze i środowiskowe skutki realizacji programu termomodernizacji budynków w Polsce.

Badania międzynarodowego zespołu ekspertów z Central European University1 oraz Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) po raz kolejny pokazały poprawę efektywności energetycznej, jako najlepszy sposób zaspokajania potrzeb energetycznych. Wyniki raportu pokazują, iż realizacja programu „kompleksowej" termomodernizacji w Polsce, może przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii w budynkach nawet o 80%, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 77%, powstania nawet 350 tysięcy nowych miejsc pracy, czy zmniejszenia importu paliw gazowych o 70%.

Podobne ze względu na tematykę i metodologię studium zostało opracowane w 2010 roku dla Węgier. Było ono ważnym dokumentem, dyskutowanym podczas kampanii wyborczej. Jest też wykorzystywane w bieżących pracach węgierskiego rządu. Polskę, podobnie do Węgier i innych państw Europy, charakteryzuje wysoki potencjał oszczędności energii w sektorze budownictwa. Sektor ten odpowiada za blisko 40% całkowitego zużycia energii.

W Polsce 32% zużycia energii przypada na gospodarstwa domowe. Zużycie energii w budynkach, mimo iż na przestrzeni ostatnich lat systematycznie w Polsce maleje (patrz: Tabela 1), jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej. W wielu krajach o podobnym do Polski klimacie (tj. Niemcy, Dania) nowo wybudowane budynki charakteryzuje standard energetyczny rzędu 70 kWh/m2/rok, podczas gdy w Polsce wartość ta przekracza 120 kWh/m2/rok. Aby zmienić tę sytuację, konieczne jest jak najszybsze podjęcie kompleksowych działań, przede wszystkim w zakresie termomodernizacji .

..."

_____________________________________________________________________________________________

Zapraszmy do zapoznania się z całym artykułem umieszczonym na stronie:

http://www.chronmyklimat.pl/energetyka/efektywnosc-energetyczna/13368-nowe-miejsca-pracy-dzieki-efektywnosci-energetycznej