This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Ochrona powietrza w Sejmie

Ochrona powietrza w Sejmie

Sejm przyjął w piątek cztery poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie środowiska, która dostosowuje polskie prawo do unijnych norm ochrony atmosfery przed pyłami.

Poprawki doprecyzowują zapisy noweli. Nowelizacja reguluje zarządzanie jakością powietrza w aglomeracjach i tworzy strefy oceny poziomu zanieczyszczeń. Zasady obliczania wskaźników narażenia poszczególnych stref na pyły ma określać minister środowiska w porozumieniu z ministrem zdrowia.

Będą trzy rodzaje stref – aglomeracje powyżej 250 tys. mieszkańców, miasta powyżej 100 tys. mieszkańców i pozostałe tereny.

Senat zgłosił do noweli cztery poprawki – dwie redakcyjne i dwie merytoryczne. Senatorowie doprecyzowali sposób ustalania terminu poinformowania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych. Zdaniem senatorów w noweli powinien znaleźć się również zapis umożliwiający wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska uzyskanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków finansowych na realizację systemu kontroli. Posłowie zaaprobowali wszystkie poprawki Senatu.

..."

______________________________________________________________________________________

Więcej informacji na stronie: http://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/,31439.html