This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Powstała mikrobiogazownia w Katowicach

Powstała mikrobiogazownia w Katowicach

Mikrobiogazownia dostosowana do gospodarstw wiejskich o stosunkowo małym, własnym potencjale surowcowym - oto propozycja, która powstała w kolejnej firmie korzystającej ze wsparcia programu "Kapitał dla energii", realizowanego przez Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach.

Program "Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii" skierowany jest do pomysłodawców planujących rozpoczęcie działalności w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródłach (OZE), przede wszystkim do tych, którzy planują komercjalizację wyników swoich badań i wynalazków.

Maksymalna kwota dofinansowania to 200 tys. euro.

Spółka Mikrobiogaz jest już siódmą z kolei inwestycją Parku, dokonaną w ramach projektu "Kapitał dla energii", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ten start-up proponuje rozwiązania instalacji biogazowej małej mocy, skierowane do małych gospodarstw, których potrzeby może zaspokoić własny potencjał surowcowy. Oryginalność zastosowanego rozwiązania polega na przemyślanej budowie modułowej instalacji fermentacyjnej, w której powstaje biogaz oraz skojarzonego z nim kogeneratora.

Parametry wytwarzanej energii w technologicznej instalacji biogazowej małej mocy mieszczą się w przedziale od 8 do 24 kW mocy elektrycznej oraz od 4 kW do 18 kW mocy ciepła.

Mikrobiogazownia uzyskała dofinansowanie ze środków projektu "Kapitał dla energii" w wysokości 660.000 zł.

- W przypadku biogazowni możliwe jest również otrzymanie wsparcia finansowego w ramach działań realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chodzi tu o system tzw. zielonych inwestycji oraz kompleksowych projektów Inteligentnych Sieci Energetycznych - mówi Monika Pilip, członek zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum i menadżer projektu "Kapitał dla energii".

- Dofinansowanie, na poziomie do 60 proc. dla inwestorów prywatnych, możliwe jest także w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Mikroprzedsiębiorcy z kolei, mogą ubiegać się o środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. System dotacji i preferencyjnych pożyczek oferują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, produkty tej samej kategorii w swojej ofercie posiada również BOŚ Bank. - dodaje Pilip.

______________________________________________________________________________________

Źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/,46409.html