This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Raport pt. "Ocena istniejących i propozycja nowych mechanizmów zwiększenia efektywności wykorzystania energii i promocji odnawialnych źródeł energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych" już dostępny

Raport pt. "Ocena istniejących i propozycja nowych mechanizmów zwiększenia efektywności wykorzystania energii i promocji odnawialnych źródeł energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych" już dostępny

Raport powstał w ramach realizacji projektu "Ocena istniejących i propozycja nowych mechanizmów poprawy efektywności energetycznej i zastosowanie czystych, w tym odnawialnych, źródeł energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych" (Assessment of the existing and proposal of new mechanisms to improve efficiency of energy use and to promote respective energy sources in single-family residential buildings) finansowanego ze środków European Climate Foundation.

Raport dotyczy budynków jednorodzinnych, które stanowią znaczący – blisko 20% - udział w zużyciu energii końcowej w Polsce. Jednak sektor budynków jednorodzinnych nie znalazł dotychczas uznania w polityce energetycznej państwa, co wyraża się przede wszystkim w braku instrumentów skierowanych do tej grupy użytkowników energii. Stąd w raporcie dokonano przeglądu istniejących mechanizmów i zaproponowano nowe, które jeżeli zostaną wdrożone, winny przynieść nowy impuls do efektywnego wykorzystania energii i po drodze do znaczącej redukcji emisji CO2.

 

climate_logo

 

W redakcji raportu zdecydowano się na przedstawienie metodyki analiz, założeń i danych wejściowych, by każdy, kto uważa, że jego przypadek i dane odbiegają od przyjętych jako średnich dla kraju, mógł zweryfikować obliczenia dla swojego przypadku.

____________________________________________________________________________________

 Raport w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie:

 http://www.office.fewe.pl/projekty/raport