This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Rząd przyjął krajowy plan działań dotyczący OZE

Rząd przyjął krajowy plan działań dotyczący OZE

wnp_logo

"....

Rada Ministrów przyjęła 7 grudnia br. "Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” przedłożony przez ministra gospodarki.
W planie przyjmuje się, że rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii umożliwi zaspokojenie wzrastającego zapotrzebowania na energię oraz zwiększy stopień uniezależnienia się od dostaw energii z importu. Promowanie wykorzystania OZE pozwala również zwiększyć poziom dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzyć warunki do rozwoju energetyki rozproszonej, opartej na lokalnie dostępnych surowcach.  

OZE_1

Fot: Urząd Miasta Katowice

- Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych cechuje się niewielką lub zerową emisją zanieczyszczeń, co zapewnia pozytywne efekty ekologiczne. Energetyka odnawialna przyczynia się również do rozwoju słabiej rozwiniętych regionów bogatych w zasoby energii odnawialnej. Realizacja inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii wpływa także na wzrost zatrudnienia w gospodarce - przekonuje Centrum Informacyjne Rządu.

..."

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.wnp.pl/wiadomosci/127148.html