This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Samorządy, nie bójcie się zarządzać energią

Samorządy, nie bójcie się zarządzać energią

W samorządach brakuje specjalistów stanowiących kompetentnych partnerów do rozmowy z przedsiebiorstwami energetycznymi. Pokutuje za to przekonanie, że energetyka to obszar silnego monopolu – twierdzi Bożena Herbuś, sekretarz regionalnej rady ds. energii w woj. śląskim

O ile z gospodarką wodno-ściekową samorządy generalnie sobie radzą, o tyle z energetyką bywa bardzo różnie. Czyżby samorządowcy bali się zajmować prądem?

Bożena Herbuś, sekretarz regionalnej rady ds. energii, naczelnik wydziału komunalnego UM w Częstochowie:

Tu nie o strach idzie, ale raczej o brak świadomości, że energetyka lokalna to dziedzina, którą da się zarządzać. W wielu samorządach pokutuje jeszcze przekonanie, że energetyka to obszar silnego monopolu, że przedsiębiorstwa energetyczne to monopoliści, którzy realizują swoje zadania, opierajac się na kodeksie spółek handlowych, nie zwracając uwagi na odbiorcę.

Ja natomiast twierdzę, że z przedsiębiorstwami energetycznymi da się współpracować. Tylko przedsiębiorstwa muszą mieć po drugiej stronie merytorycznie przygotowanego partnera, umiejącego rozmawiać z energetyką, wiedzącego, co to jest moc zamówiona, co to kilowatogodziny, a co gigadżule, i jasno artykułującego swoje potrzeby. Niestety w samorządach brakuje takich specjalistów.Oczywiście nie we wszyskich, ale w większości tak jest.

Brakuje też modelu zarządzania energią w samorządzie.

–  To prawda. Nie ma uwarunkowań prawnych, które w jasny sposób określałyby model zarządzania energią na poziomie samorządu, gminy, powiatu czy województwa. Niezwykle istotna jest zatem świadomość u przedstawicieli samorządów, że obszar lokalnej polityki energetycznej jest elementem kształtującym rozwój cywilizacyjny jednostki.

..."

_______________________________________________________________________________________

Więcej informacji na stronie: http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/samorzady-nie-bojcie-sie-zarzadzac-energia,60334.html