This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / SEC-BENCH - podsumowanie projektu

SEC-BENCH - podsumowanie projektu

iee_logo

sec-bench

Monitorowanie zużycia i kosztów energii w budynkach publicznych stanowi nadal wyzwanie dla samorządów. Są takie, które już uporały się z tym tematem, jednak w większości przypadków dalej nie znamy ilości zużywanej energii przez budynki miejskie oraz kosztów ponoszonych z tego tytułu. Żeby móc skutecznie zarządzać energią w samorządach wiedza o zużyciu energii, trendach tego zużycia, skutkach wprowadzanych przedsięwzięć jest niezbędna. Również nie do przecenienia jest możliwość wzajemnego porównania budynków, ich energochłonności i na tej podstawie podejmowania dalszych decyzji dotyczących  szczegółowych audytów energetycznych, termomodernizacji obiektów lub zmiany umów z dostawcami energii.     

Celem projektu SEC-BENCH było zidentyfikowanie danych niezbędnych do prowadzenia sytemu benchmarkingu (porównania wskaźników energetycznych) oraz stworzenie na platformie internetowej narzędzia, które pozwoliłoby praktycznie realizować benchmarking energetyczny miast. W projekcie uczestniczą miasta z Bułgarii, Dani, Grecji, Norwegi, Polski i Włoch. Polskę reprezentują miasta: Bielsko-Biała, Częstochowa, Katowice. 

Realizacja projektu SEC-BENCH dobiega końca. Organizowany przez Komisję Europejską The Sustainable Energy Week (Tydzień Zrównoważonej Energii) 22-26 /03 był okazją do organizacji ostatniego spotkania zespołu projektowego i równocześnie zaprezentowanie szerokiej publiczności doświadczeń i osiągnięć projektu. Spotkanie projektowe miało miejsce 23 marca w siedzibie Biura Regionalnego Województwa Śląskiego, w spotkaniu uczestniczyli, oprócz uczestników projektu przedstawiciele Komisji Europejskiej. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane i omówione miejskie plany działań w zakresie efektywności energetycznej, które stanowiły podstawę pozyskania danych do sytemu benchmarkingu, zademonstrowano ostateczną wersję bazy danych i pierwsze porównania zgromadzonych w niej danych. Dyskutowano nad sposobami wykorzystania narzędzia w przyszłości i dostępem do niego innych samorządów oraz potencjalną rolą bazy dla miast zainteresowanych inicjatywą porozumienia burmistrzów (Covenant of Mayors).

W czwartek 25.03.2010 r. projekt SEC-BENCH wraz z projektem PATH2RES miał swoją oficjalną prezentację w trakcie jednej z sesji Tygodnia Zrównoważonej Energii zatytułowanej Sustainable Energy Communities – From strategy and vision to practical implementation and monitoring (Miasta zrównoważonej energii – od wizji i strategii do praktycznych zastosowań i monitorowania postępu).

Więcej na temat projektu znajdziecie Państwo na stronach:

 http://www.energiaisrodowisko.pl/benchmarking/projekt-sec-bench

oraz

http://brws.silesia-region.pl/index.php?jezyk=pl&grupa=10&art=1270130129&id_menu=21