This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / "SERPENTE" w Katowicach

"SERPENTE" w Katowicach

W Katowicach zakończyło się kolejne robocze spotkanie partnerów Projektu SERPENTE - Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. W miastach Metropolii „Silesia” goście odwiedzili budynki biurowe i szkolne.

W pierwszym dniu były to dwa budynki Urzędu Miasta w Katowicach. Jeden z nich jest objęty systemem monitoringu KEGEMS, co oznacza, że raz w miesiącu dane dotyczące zużycia i kosztów energii przekazywane są do Urzędu Miasta Katowice do wyznaczonego pracownika wprowadzającego dane i nadzorującego  system monitorujący zużycie energii. Drugi to zmodernizowany budynek będący przykładem innowacyjności rozwiązań technicznych w zakresie wentylacji i ogrzewania.

W Tychach partnerzy Projektu odwiedzili Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, który poddano kompleksowej przebudowie i termomodernizacji. Na zakończenie spotkania uczestnicy zapoznali się z technicznymi i organizacyjnymi aspektami wdrażania systemu zarządzania energią w Zespole Szkół Ogólnokształcących (ZSO) nr 3 w Sosnowcu (gdzie 80 szkół objęto systemem zarządzania energią w perspektywie 10 lat). W ramach prac przeprowadzono ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, całkowitą wymianę okien i drzwi zewnętrznych wraz z częściowym ich zamurowaniem, pełną modernizację: systemu grzewczego, systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej i podgrzewania wody basenowej oraz systemu wentylacji mechanicznej wraz rekuperatorem ciepła.

Miejscem obrad SERPENTE był budynek Górnośląskiego Parku Przemysłowego w Katowicach - unikatowy budynek pasywny energooszczędny., Jest on wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania i technologie, jak np. tri-generacja, polegająca na jednoczesnym wytwarzaniu prądu elektrycznego, chłodu oraz ciepła z gazu, pełny zintegrowany system zarządzania budynkiem (BMS), wysokosprawny system odzysku ciepła. W budynku działa też zaawansowany system fasad  z automatycznie sterowanymi żaluzjami, zintegrowany z systemem kontroli natężenia oświetlenia.

Goście z 10 europejskich krajów odwiedzili Metropolię na zaproszenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, będącego partnerem Projektu SERPENTE.

 

serpe

 

Źródło: http://www.gzm.org.pl/gzm_new/index.php?option=com_content&view=article&id=1916:serpente-w-katowicach&catid=55:serpente&Itemid=100