Start
Stała biomasa jest wciąż dominującym odnawialnym źródłem ciepła w Europie