This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Ustawa o inteligentnych sieciach zwiększy rolę samorządów

Ustawa o inteligentnych sieciach zwiększy rolę samorządów

Ustawa o inteligentnych sieciach nałoży na samorządy obowiązek stworzenia planów zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz - mówi Andrzej Czerwiński, poseł PO, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, przewodniczący sejmowej podkomisji ds. energetyki.

Na jakim etapie są prace nad projektem ustawy o inteligentnych sieciach?

- Specjalny zespół, powołany przez ministra gospodarki Waldemara Pawlaka, przygotował już założenia ustawy o inteligentnych sieciach. W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie, w którym uczestniczyć będą przedstawiciele resortu gospodarki, instytucji zainteresowanych tą ustawą oraz posłowie, gdzie omówimy przyjęte założenia. Następny etap to zlecenie prawnikom napisania projektu ustawy.

O tym, kiedy projekt ustawy powinien być gotowy zadecydujemy w przyszłym tygodniu, ustalimy też wówczas harmonogram wdrożenia ustawy. Mam nadzieje, że jeszcze w tym roku ustawa zostanie przyjęta.

Czy w obecnej kadencji parlamentu możliwe jest przyjęcie tej ustawy?

- Jeśli ustawa ma być przyjęta w tej kadencji, to jej projekt musi być złożony najpóźniej na początku lipca. Następnie ustawa przeszłaby przez parlament. Trudno w tej chwili przesądzać, czy zdążymy ustawę przyjąć jeszcze w tej kadencji, na pewno będziemy się starać.

Jaka jest w ustawie rola samorządów lokalnych?

- Rola samorządów lokalnych będzie duża. W pierwszych, pilotażowych projektach wdrażania inteligentnych sieci samorządy będą miały preferencje, te projekty, które będą inicjowane przez samorządy, będą mogły zostać szybciej wdrożone. Możliwe będzie ich wsparcie przez NFOŚiGW, decyzje w tej sprawie już podjęła Rada Nadzorcza Funduszu.

Zainteresowanie tematyką inteligentnych sieci ze strony samorządów jest spore, kilka przedsięwzięć pilotażowych jest już realizowanych, np. na terenie woj. małopolskiego są dwie takie inicjatywy. Z Parlamentarnym Zespołem ds. Energetyki współpracuje grupa specjalistów wydelegowanych m.in. przez Związek Powiatów Polskich oraz Związek Miast Polskich.

..."

_____________________________________________________________________________________________

Zapraszmy do zapoznania się z całym artykułem umieszczonym na stronie:

http://www.wnp.pl/wiadomosci/139869.html