This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Jakość powietrza w Katowicach

Jakość powietrza w Katowicach

Każdego roku w okresie sezonu grzewczego (wrzesień - kwiecień) stacje monitorujące jakość powietrza w województwie śląskim wykazują przekraczanie dopuszczalnych norm, dotyczących pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(α)pirenu. Przy szczególnie niekorzystnych warunkach pogodowych (niskie temperatury, brak wiatru) stężenia pyłu zawieszonego przekraczają wielokrotnie dopuszczalną normę. W 2014 roku, w obszarach zabudowanych dopuszczalna dobowa norma dla pyłu PM10 była przekraczana przez 53 do 144 dni. Przekroczeniu ulegają również pozostałe wskaźniki.

KTW PANORAMA 


Informacja WIOŚ w Katowicach z dnia 10.09.2015 r. - główne przyczyny zanieczyszczenia powietrza  >>>

______________________________________________________

Informacja WIOŚ w Katowicach z dnia 10.09.2015 r. - sposoby informowania o jakości powietrza >>>

______________________________________________________________

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przygotował dla uczniów prezentację dotyczącą przyczyn złej jakości powietrza w województwie śląskim. Do prezentacji opracowano konspekt, dzięki czemu nauczyciele mogą w ramach szkolnych zajęć przedstawić temat swoim wychowankom w przystępnej formie.

Z prezentacji dzieci i młodzież mają szansę dowiedzieć się jak działają i gdzie są rozmieszczone stanowiska pomiarowe, że 55% emisji zanieczyszczeń pochodzi z kotłów wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, ile zanieczyszczeń emituje do powietrza na terenie województwa i jak szkodliwe substancje wpływają na nasze zdrowie. Dodatkowo podano również gdzie można szukać informacji dotyczących aktualnego stanu powietrza.

Materiały edukacyjne są udostępnione na stronie internetowej WIOŚ, zachęcamy do ich wykorzystania:

- prezentacja: http://www.katowice.wios.gov.pl/jakosc/prezentacja.ppsx,

- konspekt: http://www.katowice.wios.gov.pl/jakosc/opis_prezentacji.pdf.

_______________________________________________________________

Dodatkowe informacje na stronie:

http://www.katowice.pios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i2