This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / ENGAGE - współdziałanie samorządów dla aktywizacji mieszkańców

ENGAGE - współdziałanie samorządów dla aktywizacji mieszkańców

   

bb_logo

Projekt ENGAGE ma na celu bezpośrednie wsparcie państw UE w osiągnięciu celów pakietu klimatyczno-energetycznego poprzez zaangażowanie władz lokalnych, które podpisały "Porozumienie między burmistrzami (nie tylko) i zachęcanie ich do udziału w celach "3x20" na szczeblu lokalnym oraz zmobilizowania wszystkich uczestników lokalnego rynku do ich osiągnięcia.

Projekt „ENGAGE współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Inteligentna Energia – Europa od czerwca 2010 do listopada 2012 roku. 

iee_logo

Istotą projektu jest wypracowanie modelu skutecznej PR-owskiej „kampanii zaangażowania” oraz innowacyjnego, gotowego do użycia narzędzia internetowego (kalkulatora CO2) tak, aby udział społeczeństwa obywatelskiego nie tylko był możliwy, lecz również pożądany. Będzie się to odbywać poprzez oddolny proces obejmujący podstawowe grupy społeczne z 12 pionierskich miast z 12 krajów. Ponadto projekt będzie wspierał współpracę lokalnej administracji, zainteresowanych stron i obywateli stojących przed podobnymi wyzwaniami z różnych krajów europejskich.

Poprzez stworzenie modelu uczestnictwa w projekcie tak wielu zainteresowanych stron i obywateli, na ile pozwala na to miejska polityka energetyczna, projekt Engage promuje zrównoważony rozwój rozwiązań energetycznych oraz ułatwia komunikację lokalną. Wreszcie, Europejska Kampania Engage ma na celu rozpowszechnianie (www.ec.europa.eu./intelligentenergy) idei uczestnictwa co najmniej 150 europejskich samorządów.

Cele szczegółowe:

 • wzrost świadomości lokalnej społeczności dotyczącej europejskich celów «3x20»
 • wspólne oddolne ( samorządy lokalne) europejskie podejście
 • system monitorowania oszczędności energii i wymierne rezultaty: europejski Engagemetr online

Cele strategiczne:

 • wsparcie władz lokalnych w zakresie poprawy efektywności energetycznej
 • zaangażowanie zainteresowanych stron i obywateli dzięki ich uczestnictwu w promowaniu
    zrównoważonych rozwiązań energetycznych
 • przyspieszenie udziału europejskich władz lokalnych w procesach efektywności energetycznej
    dzięki europejskiej kampanii Engage

Spodziewane efekty projektu Engage:

 • oddolny rozwój wspólnej marki i narzędzia tworzenia plakatu online,
 • skuteczne kampanie PR uczestnictwa w Engage zorganizowane w 12 pionierskich miastach,
 • co najmniej 3300 obywateli i zainteresowanych stron, każdy rozpoznawany przez konkretne zaangażowanie widoczne publicznie na plakatach, 780 zobowiązań monitorowanych i ocenianych poprzez ekstrapolację i zestawienie wyników właściwych dla lokalnych terytoriów i europejskiego poziomu,
 • ściślejsza współpraca między władzami lokalnymi poprzez 6 europejskich roboczych spotkań uczestników projektu, zorganizowane wizyty studyjne (1 na miasto pionierskie), wydarzenia europejskiej kampanii Engage (co najmniej 100 uczestników), prezentacje europejskie i imprezy krajowe,
 • udana europejska kampania Engage (co najmniej 150 europejskich władz lokalnych zobowiązanych do wdrożenia ENGAGE na zasadzie dobrowolności).

Partnerzy:

Firma Ekspert ds. PR :  Futerra Sustainability Communications Ltd – Wielka Brytania

Europejskie miasta pionierskie:
Heidelberg – Niemcy, Ivanić-Grad - Chorwacja, Oeiras - Portugalia, Helsinki - Finlandia, Pamplona - Hiszpania, Rennes - Francja, Växjö  - Szwecja, Liege - Belgia, Rimini - Włochy, Heerlen - Holandia, Leicester  – Wielka Brytania, Bielsko-Biała - Polska

Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu Engage w Polsce:

PZE_BB

Biuro Zarządzania Energią
Urząd Miejski w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
Plac Ratuszowy 6
Tel. 33 / 4971 518
e-mail:
pze@um.bielsko.pl
www.energia.um.bielsko.pl