This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / IV Forum Nowej Gospodarki

IV Forum Nowej Gospodarki

Celem Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka – administracja wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce. Forum jest miejscem publicznej debaty służącej określeniu skutecznych dróg wspierania najbardziej obiecujących kierunków technologicznego, a przez to gospodarczego rozwoju kraju w perspektywie nadchodzących dziesięcioleci, tak by Polska mogła skutecznie konkurować na rynku globalnym. Debata ta ma pomóc odpowiedzieć na pytanie, jak wyzwolić potencjał innowacyjności i uczynić z niej koło napędowe rozwoju gospodarczego i podnoszenia jakości życia mieszkańców.
Kiedy 2013-06-14
od 09:00 do 15:00
Gdzie Katowice, ul. Ligocka 103
Dodaj wydarzenie do kalendarza vCal
iCal

Zgodnie z projektem przewodnim „Unia innowacji” strategii„Europa 2020”, podstawą polityki wspierania sfery badań, innowacji i przedsiębiorczości ma być koncentracja wysiłków i środków na specyficznych, zidentyfikowanych w każdym kraju i regionie obszarach tzw. inteligentnej specjalizacji. Dlatego dalsze prace Forum Nowej Gospodarki będą się ogniskować wokół implementacji idei inteligentnej specjalizacji na poziomie regionu, makroregionu Polski Południowej i kraju.

Już z samego założenia Forum Nowej Gospodarki nie jest jednorazową imprezą – jego działania mają służyć budowie i umacnianiu proinnowacyjnego środowiska. Kluczowe formy aktywności Forum to: kongresy FNG, spotkania Klubu Nowej Gospodarki oraz konwersatoria „Z nową energią ku przyszłości”.

 

fng2013

 

Kongresy FNG to miejsca spotkań przedstawicieli środowisk gospodarczych, akademickich i administracji publicznej, głównie z Polski Południowej, zainteresowanych współpracą obejmującą swym obszarem województwa małopolskie i śląskie przy realizacji ambitnych, nowatorskich przedsięwzięć. Każda edycja kongresu ma swój temat przewodni związany z wyzwaniami i perspektywami nowej gospodarki w wymiarze strategicznym. Każdorazowo istotne miejsce w programie przypada współpracy międzyregionalnej oraz promocji młodej, innowacyjnej przedsiębiorczości.

Klub Nowej Gospodarki pełni rolę „komitetu sterującego” Forum. W jego skład wchodzą liderzy administracji (marszałkowie i wojewodowie z województw małopolskiego i śląskiego), rektorzy ośmiu wiodących uczelni Polski Południowej (w tym Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Śląskiego), szefowie izb gospodarczych z obu regionów oraz liderzy świata biznesu.

Konwersatoria „Z nową energią ku przyszłości” to cykliczne spotkania dyskusyjne, podczas których czołowe osobistości nauki, gospodarki i administracji przekazują „z pierwszej ręki” informacje istotne przy planowaniu działań prorozwojowych oraz w przygotowywaniu konkretnych projektów.

..."

_________________________________________________________________________________________

Więcej informacji na stronie: http://www.forumng.pl/