This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Kompleksowa likwidacja niskiej emisji – nabory wniosków

Kompleksowa likwidacja niskiej emisji – nabory wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabory wniosków w ramach Działania 1.7 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji Śląsko-Dąbrowskiej”.
Kiedy 2016-07-20 08:05 do
2016-10-31 15:30
Gdzie Katowice
Dodaj wydarzenie do kalendarza vCal
iCal

Przewidziano trzy poddziałania: wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, efektywną dystrybucję ciepła i chłodu oraz promowanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej – poinformował Andrzej Pilot - prezes WFOŚiGW w Katowicach.

W pierwszym z poddziałań 1.7.1 - kwota przeznaczona na dofinansowanie w ramach konkursu wynosi - 120 222 463 zł, zakres rzeczowy projektów obejmuje głęboką termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z budową lub przebudową wewnętrznych instalacji odbiorczych ciepła oraz likwidacją dotychczasowych indywidualnych źródeł ogrzewania: pieców i lokalnych kotłowni. Kwalifikowane mogą być jedynie koszty związane z modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych tj. budynków przeznaczonych na cele mieszkalne zajętych tylko przez lokale mieszkalne. Beneficjentami będą spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z subregionu centralnego województwa śląskiego. Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym. Wnioski będą przyjmowane od 04 lipca 2016 r do 31 października 2016 r. 

poiis_II_logo.gif wfos_logo 

Maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowalnych projektu z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy publicznej. Formą wsparcia będzie instrument mieszany w postaci połączenia pomocy zwrotnej - pożyczka (z możliwością uzyskania premii inwestycyjnej) oraz dotacji. Strukturę finansowania determinować będzie efektywność energetyczna projektu. Maksymalna wysokości dotacji od 15% do 25% kosztów kwalifikowanych; intensywność dotacji uzależniona jest od wielkości osiągniętej w wyniku realizacji projektu oszczędności energii.

..."

____________________________________________________________

Więcej informacji na stronie:

http://www.wfosigw.katowice.pl/index.php/aktualnosci-poiis/1905-kompleksowa-likwidacja-niskiej-emisji-nabory-wnioskow