This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / Śląskie stawia na ekologię

Śląskie stawia na ekologię

Podczas konferencji praktyczno-naukowej w Sejmie Śląskim zaprezentowano raport stanowiący podsumowanie projektu „Ekologia jako tendencja rozwoju XXI wieku oraz jej oddziaływania na wybrane sektory gospodarki i rynek pracy województwa śląskiego".

Spotkanie otworzył Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz. Prelekcje wygłosili m.in. Bernard Błaszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, prof. dr hab. Andrzej Misiołek oraz dr Marek Łabaj z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, prof. nadzw. dr Tadeusz Burzyński, dziekan wydziału Turystyki i Promocji Zdrowia GWSH w Katowicach oraz Dyrektor Instytutu Turystyki w Krakowie sp. z o.o.

Udział w konferencji wzięli także przedstawiciele administracji rządowej, samorządów terytorialnych, podmiotów gospodarczych i ich zrzeszeń, organizacji pozarządowych, szkół i uczelni wyższych, dla których nowe rozwiązania ekologiczne są ważnym elementem planowania dalszego rozwoju.

Uczestnicy konferencji omawiali szanse rozwoju województwa śląskiego związane z ekologią i jej rolą jako determinanty zmian gospodarczych, jak również związki łączące ekologię i turystykę. Przedstawiono założenia polityki regionalnej w zakresie ochrony środowiska oraz kierunki wsparcia przedsięwzięć ekologicznych w województwie śląskim.

..."

___________________________________________________________________________________

Zapraszmy do zapoznania się z całym artykułem umieszczonym na stronie:

http://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/,13748.html