This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Przydatne narzędzia / RetScreen® International

RETScreen International

retscreen logo

 

RETScreen® International jest bezpłatnym, uniwersalnym narzędziem, opracowanym przy współpracy wielu ekspertów z rządu, przemysłu oraz uczelni. Program znajduje się pod zarządem i posiada nieustające wsparcie finansowe z Canmet ENERGY przy kanadyjskim Ministerstwie Zasobów Naturalnych. Na terenie Polski szkolenia dla użytkowników prowadzi Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Organizacja jest autorem tłumaczeń materiałów edukacyjnych, które są dostępne na stronie www.retscreen.net. Opracowany został również bezpłatny kurs e-learningowy dostępny na stronie www.e-szkolenia.fewe.pl.

RetScreen to narzędzie z którego mogą korzystać zarówno specjaliści (np. planiści, decydenci, przemysł), jak i osoby nieposiadające doświadczenia. Może być ono używane do:

  • oceny technicznej i finansowej wykonalności potencjalnych projektów z zakresu czystych technologii,
  • analizy redukcji emisji gazów cieplarnianych – RetScreen® oblicza roczną redukcję emisji gazów cieplarnianych dla projektów czystej energii w odniesieniu do stanu bazowego systemu,
  • przeprowadzenia analizy finansowej ryzyka (przychody i dochody w cyklu żywotności projektu) – RetScreen® oblicza przepływy pieniężne z uwzględnieniem kosztów początkowych, oszczędności energii, kosztów EiK, kosztów paliwa, opodatkowania, kredytów węglowych i korzyści z produkcji CE. Poza tym automatycznie oblicza najważniejsze wskaźniki finansowe.


Kliknij tutaj, aby pobrać RETScreen Suite

Po pobraniu i zainstalowaniu oprogramowania RETScreen w komputerze pojawią dwa opisane poniżej programy - RETScreen 4 oraz RETScreen Plus.

  • RETScreen 4 to oprogramowanie działające w Excelu, służące do analizy projektów z zakresu energooszczędnych i odnawialnych technologii energetycznych. W szybki i niedrogi sposób ułatwia podjęcie decyzji odnośnie technicznej i finansowej opłacalności potencjalnych projektów.
  • RETScreen Plus to oprogramowanie działające w środowisku Windows, które umożliwia bieżący monitoring uzyskanego efektu energetycznego z przeprowadzonego przedsięwzięcia.

 

Przykłady wykorzystania narzędzia