This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / III spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń

III spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń


katowice_logo         zmp_logo

III spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń w zakresie Efektywności Energetycznej zorganizowane zostało w Urzędzie Miasta Katowice w dniach 29-30.03.2010 r. Spotkanie zdominowała dyskusja na temat wskaźników porównawczych w zakresie dotyczącym efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego miast. Burzliwa dyskusja zakończona została przyjęciem zestawu kilku wskaźników podstawowych oraz kilkudziesięciu wskaźników pomocniczych.  

GWD_KA3

Fot. Urząd Miasta Katowice

Uczestnicy spotkania jednogłośnie stwierdzili, że oprócz przyjętych wskaźników konieczne jest prowadzenie obszernej bazy danych zawierającej wiele informacji pomocnych przy porównywaniu ze sobą miast i gmin w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

Gościem specjalnym spotkania był pan Zbigniew Szulc z „Samorządowej Grupy Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki”, który przedstawił uwagi Grupy dotyczące przyjętego  przez Rząd dokumentu „Polityka Energetyczna Polski do roku 2030”, nowelizacji Prawa Energetycznego oraz przygotowanej do uchwalenia Ustawie o Efektywności Energetycznej.

GWD_KA2

 Fot. Urząd Miasta Katowice

Pan Zbigniew SZULC przedstawił także problematykę koniecznych uregulowań prawnych dotyczących samorządów, w tym związanych m.in. z eksploatacją oświetlenia drogowego w sytuacji gdy właścicielem tego majątku jest przedsiębiorstwo energetyczne.