This is Lite Plone Theme
Jesteś w: Start / Informacje bieżące / V Europejski Kongres Gospodarczy 2013 r.

V Europejski Kongres Gospodarczy 2013 r.

Europejski Kongres Gospodarczy jest trzydniowym cyklem debat i spotkań z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski i z innych krajów europejskich. W blisko stu sesjach bierze udział kilkuset panelistów. Co roku Kongres ma zaszczyt gościć komisarzy unijnych, premierów państw europejskich i przedstawicieli polskiego rządu.
Kiedy 2013-05-13 09:00 do
2013-05-15 15:00
Gdzie Katowice, wybrane lokalizacje
Dodaj wydarzenie do kalendarza vCal
iCal

Każdy Kongres to spotkanie najważniejszych postaci świata polityki, biznesu, nauki i ekonomii. Tematyka sesji, debat i spotkań obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. Wydarzenia Kongresu relacjonuje co roku kilkuset dziennikarzy. Moderatorami sesji i debat są znani publicyści gospodarczy.

Zakres problematyki - "Energetyka"

Europejska współpraca regionalna w dziedzinie energetyki

 • Wspólne projekty infrastrukturalne w energetyce w Europie Centralnej – korytarze przesyłowe i połączenia transgraniczne, terminale i gazoporty, magazyny
 • Cele inwestowania we wspólną infrastrukturę energii i paliw. Konkurencyjność gospodarki, rozwoj rynku, bezpieczeństwo energetyczne
 • Jak skutecznie tworzyć wspólne projekty? Sztuka koordynacji i negocjacji. Europejska solidarność v. krajowa polityka?

Rynek energii

 • Regulacje UE na rynku energii. Zakres, stopień wdrożenia, priorytety
 • Doświadczenia krajów europejskich we wdrażaniu mechanizmów wolnego rynku energii. Zróżnicowanie modeli krajowych. Jaki zakres unifikacji?
 • Nowe trendy w zachowaniach konsumentów – czynnik kształtujący rynek czy skutek jego rozwoju?
 • Jak budować rynek energii, godząc racje konsumentów i firm inwestujących w moce wytwórcze?

Innowacje dla energetyki

 • Jak innowacje zmieniają współczesną energetykę?
 • Innowacje technologiczne i organizacyjne. Przykłady i efekty
 • Spojrzenie w przyszłość energetyki. Obszary sektora szczególnie „podatne na innowacje”

Globalny rynek energii 2050 – możliwe scenariusze

 • Jak zmienia się światowy rynek energii? Główne trendy. Tempo i zakres zmian
 • Czynniki kształtujące przyszłość branży energetyczno-paliwowej na świecie: wydarzenia polityczne, ochrona klimatu, zasoby i dostęp do surowców, megatrendy inwestycyjne (gaz łupkowy), infrastruktura transportowa, nowe technologie, nowe paliwa, zmiany struktury popytu (efektywność energetyczna, źródła odnawialne, rejony szybkiego wzrostu gospodarczego)
 • Energia na świecie 2050 – wizja przyszłości

Polityka klimatyczno-energetyczna – horyzont 2050

 • Mapa drogowa gospodarki niskoemisyjnej. Cele, ambicje, narzędzia realizacji
 • Docelowy miks energii w Europie. Zróżnicowanie krajów członkowskich
 • Spory wewnątrz UE ws. kierunków polityki energetycznej
 • Czy kryzys finansowy wpłynie na złagodzenie polityki klimatycznej UE?
 • Gospodarka niskoemisyjna czy niskowęglowa?
 • Czy obecna polityka energetyczna UE prowadzi do rozregulowania energetyki?

Inwestycje w sektorze energii w Polsce

 • Deficyt czy nadmiar – wieloletnie prognozy zapotrzebowania na energię
 • Czynniki i trendy kształtujące popyt na energię
 • Inwestycje w nowe moce wytwórcze – stan zaawansowania
 • Inwestycje sieciowe w kontekście zmian na rynku energii i w strukturze wytwarzania

Inteligentna energetyka – smart grid i smart utilities

 • Działania polskich firm energetycznych w obszarze smart grid i smart utilities
 • Najważniejsze przyczyny powolnego rozwoju inteligentnych sieci w Polsce
 • Rozwój smart grid i smart utilities w krajach UE – wykorzystanie doświadczeń
 • Rola polityki regulatorów w rozwoju inteligentnych sieci

Odnawialne źródła energii (OZE) – technologie przyszłości

 • Dynamika zmian w strukturze wytwarzania energii – skokowe wzrosty udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych
 • Rozwój technologiczny jako czynnik rentowności instalacji i projektów OZE
 • Wpływ rozwoju OZE na rynek energii – perspektywa polska, europejska, światowa
 • Polityka UE wobec OZE. Środki na rozwój energetyki odnawialnej w nowej perspektywie finansowej Unii
 • OZE bez wsparcia. Kiedy energetyka odnawialna usamodzielni się ekonomicznie?

Energetyka rozproszona – perspektywy rozwoju generacji opartej o małe źródła

 • Rola generacji rozproszonej w systemach energetycznych. Korzyści i zagrożenia
 • Bariery rozwoju małej generacji – technologiczne, infrastrukturalne, systemowo-prawne

Ciepłownictwo

 • Inwestycje – dokonania i plany, potrzeby i finansowanie
 • Rynek – tendencje i zjawiska
 • Regulacje i relacje – rynek, regulator, administracja, odbiorca
 • Dokąd zmierza UE – prawodawstwo unijne a perspektywy rozwoju branży ciepłowniczej

Energetyka atomowa w Europie i w Polsce

 • Energetyka jądrowa na świecie. Globalne doświadczenia ostatnich lat
 • Atom i polityka w Europie – odwrót czy renesans?
 • Rola energetyki atomowej w miksie energetycznym Europy i wybranych krajów członkowskich
 • Polski program atomowy – stan zaawansowania, harmonogram działań, zainteresowanie inwestorów

Efektywność energetyczna

 • Polityka UE w zakresie efektywności energetycznej; jej miejsce i rola w polityce energetycznej i w strategii gospodarczej Unii
 • Obowiązujące i planowane regulacje dotyczące efektywności energetycznej
 • Skala dokonanych zmian. Obszary o znacznym potencjale efektywności energetycznej
 • Efektywność energetyczna w Polsce. Regulacje, praktyka, możliwości

Gaz łupkowy – europejskie dylematy

 • Energia, polityka, środowisko – za i przeciw wydobycia gazu z łupków
 • Potencjalny wpływ pozyskiwania gazu łupkowego na bezpieczeństwo energetyczne i realizację celów polityki klimatycznej
 • Potencjalny wpływ wydobycia gazu łupkowego na środowisko. Obawy, fakty, doświadczenia

Gaz łupkowy w Polsce

 • Zasoby i ich rozpoznanie
 • Skala i zaawansowanie inwestycji
 • Inwestorzy – ich plany i potencjał
 • Technologie
 • Regulacje – rozwiązania fiskalne
 • Akceptacja społeczna

Rynek gazu – w drodze ku liberalizacji

 • Warunki rozwoju wolnego rynku gazu
 • Rynek a infrastruktura
 • Giełda i obligo giełdowe

Sektor paliwowy

 • Bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej
 • Nowe inwestycje infrastrukturalne (terminal, rurociągi, magazyny)

Energetyka i finanse

 • Źródła finansowania inwestycji w energetyce
 • Miejsce energetyki w nowej perspektywie finansowej UE

Energetyka w Polsce i w Niemczech

 • Systemy, miksy i polityki energetyczne Polski i Niemiec – różnice i podobieństwa
 • Przyszłość energetyki opartej na węglu w obu krajach. Jak zapewnić węglowi miejsce w gospodarce niskoemisyjne?
 • Rola odnawialnych źródeł energii w niemieckiej i polskiej polityce energetycznej
 • Jak Polska i Niemcy odpowiadają na wyzwania europejskiej polityki klimatycznej

 

eec2013 

_____________________________________________________________________________________

Więcej informacji na stronie: http://www.eecpoland.eu/